หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

         ประกาศโรงเรียนช่องพรานวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 
                  21  ตุลาคม  2565    By Admin
                  ——————————————————————————————– 

        • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ขนาด ๒๐.๐๐ x๓๐.๐๐ เมตร           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
                  7  ตุลาคม  2565    By Admin
                  ——————————————————————————————– 

        • ประกาศโรงเรียนช่องพรานวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐.๐๐ x๓๐.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  7  ตุลาคม  2565    By Admin
                  ——————————————————————————————–     

ข่าวกิจกรรม