ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

    032919128                     โรงเรียนช่องพรานวิทยา          chongpranschool@gmail.com

158 หมู่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120