ชื่อ - นามสกุล :นายรัฐพศิณน์ เมืองอู่
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานแนะแนวการศึกษาและการเรียนรวม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :