ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ คงคาใส
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :